Privacy Policy

PRIVACY POLICY

​​Our web site does not collect any personal information from visits other than voluntary information sharing. By sharing your personal information voluntarily over our web site, you are accepting our Privacy Policy.​

Our Company shows care in protecting confidentiality of personal information of the users. Precautions necessary for providing security of your personal information are taken. Audits necessary for providing practice of these laws and provisions are constructed and being applied. Within the scope of our confidentiality policy, personal data (name, e-mail address, business and private addresses, telephone number, etc.) presented to our web site by the users are not shared with third parties, sold, leased or have used by any other way. Your information is subject to restricted access to prevent unauthorized access to information, changing and misusing. Besides, our employees and the institutions we cooperate are held liable by us to act within the framework of confidentiality policy.

Collected personal information are connected and limited with the purpose they are processed. They shall be stored for the period projected in the relevant legislation and required for the purpose they are processed. At the end of the period, your personal information shall be deleted, destroyed or anonymized.

These confidentiality provisions shall not be effective for outer web sites you shall access through the links at our web sites. For this reason, we suggest you to review confidentiality approaches of the sites you access before you share your personal information. Besides, in case there are fields on our web site you determine user name and password, we suggest you not to share your information with anyone for your safety.

As per the personal data protection legislation, your title, full name, e-mail address, company, position, and country information will be collected electronically by Şişecam in the capacity of Data Controller, based on the legal reason that 'data processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right', for the purposes of participating in the publications organized under the International Glass Symposium, on the digital platforms provided by Şişecam Group to access these platforms and identify the potential target audience and content of any future events.

For the aforementioned purposes, your personal data may be shared with the service agencies, support service providers, and, if necessary, official institutions and organizations. In addition, if you give 'explicit consent,' your personal data that you will share may be transferred to databases located abroad.

Your personal information you voluntarily provide shall be used for the following purposes:

 • Evaluating claims, requests and complaints
 • Developing and supplying products and services requested by the user or resolving the problems relevant to the services and tools offered
 • Informing users, announcing campaigns
 • Determining user profiles to use within the structure of our Company
 • Delivering the purchased goods and/or awards
 • Evaluating applications within the process of recruitment

Our Company has the right to disclose/share the users’ information only if:

 • The Company has permission for sharing the user’s personal information
 • Court order, administrative authority claims or legal procedures requirements
 • Recorded for survey, planning and statistics or such purposes by putting them in official statistics and anonymous form
 • Personal data being necessary within the preventive, protective and informative activities conducted by public institutions and organizations entitled by law to provide national defense, national security, public safety, public order or economic safety and recorded for these purposes

You may consult our Company with the following purposes in parallel with your rights:

 • To learn whether personal information are used and, if so, for what purpose they are used
 • To request correction of imperfect or misrecorded information
 • To request deleting personal data
 • To learn the third parties whom personal information are forwarded to, both within the country and abroad
 • Claiming for damages in case loss is incurred by recording personal data​

To exercise your rights specified above or to submit your requests, please contact Şişecam at kvk@sisecam.com or dataprivacy@sisecam.com or send a letter to İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A 34947 Tuzla/ISTANBUL.​


GİZLİLİK POLİTİKASI

​​Web sitemiz, gönüllü bilgi paylaşımı dışında ziyaretlerden herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi web sitemiz üzerinden gönüllü olarak paylaşarak Gizlilik Politikamızı kabul etmiş olursunuz.

Şirketimiz, kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına özen göstermektedir. Kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kanun ve hükümlerin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimler oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Gizlilik politikamız kapsamında kullanıcılar tarafından web sitemize sunulan kişisel veriler (isim, e-posta adresi, iş ve özel adresleri, telefon numarası vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmaz, satılmaz, kiralanmaz veya kullanılmaz. başka bir şekilde. Bilgileriniz, bilgilere yetkisiz erişimin, değiştirilmesinin ve kötüye kullanılmasının önüne geçmek için kısıtlı erişime tabidir. Ayrıca çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız kurumlar, gizlilik politikası çerçevesinde hareket etmekle yükümlü tutulmaktadır.

Toplanan kişisel bilgiler işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlıdır. İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanırlar. Süre sonunda kişisel bilgileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Bu gizlilik hükümleri, web sitelerimizde yer alan linkler aracılığıyla erişeceğiniz dış web siteleri için geçerli olmayacaktır. Bu nedenle kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce eriştiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını gözden geçirmenizi öneririz. Ayrıca sitemizde kullanıcı adı ve şifre belirleyeceğiniz alanlar olması durumunda güvenliğiniz için bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı öneririz.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca, ünvanınız, adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, şirketiniz, pozisyonunuz ve ülke bilgileriniz Şişecam tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla elektronik ortamda 'bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması' hukuki nedeni ile toplanacak olup, Şişecam Topluluğu tarafından sağlanan dijital platformlarda yayınlanan Uluslararası Cam Sempozyumu kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak, bu platformlara erişim sağlamak ve gelecekteki potansiyel hedef kitle ve içeriği belirlemek amacıyla işlenecektir.

Bahsi geçen amaçlarla kişisel verileriniz hizmet kuruluşları, destek hizmet sağlayıcılar ve gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca 'açık rıza' vermeniz halinde paylaşacağınız kişisel verileriniz yurt dışında bulunan veri tabanlarına aktarılabilir.

Gönüllü olarak verdiğiniz kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır:

 • Talep, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Kullanıcı tarafından talep edilen ürün ve hizmetleri geliştirmek ve tedarik etmek veya sunulan hizmet ve araçlarla ilgili sorunları çözmek
 • Kullanıcıları bilgilendirmek, kampanyaları duyurmak
 • Şirketimiz bünyesinde kullanılacak kullanıcı profillerinin belirlenmesi
 • Satın alınan malları ve/veya ödülleri teslim etmek
 • İşe alım sürecinde başvuruların değerlendirilmesi

Şirketimiz, kullanıcıların bilgilerini yalnızca aşağıdaki durumlarda ifşa etme/paylaşma hakkına sahiptir:

 • Şirket, kullanıcının kişisel bilgilerini paylaşma iznine sahiptir.
 • Mahkeme kararı, idari makam iddiaları veya yasal prosedür gereklilikleri
 • Resmi istatistik ve anonim hale getirilmek suretiyle anket, planlama ve istatistik veya benzeri amaçlarla kayıt altına alınır.
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik emniyeti sağlamaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve bilgilendirici faaliyetler kapsamında gerekli olması ve bu amaçlarla kayıt altına alınması

Haklarınıza paralel olarak aşağıdaki amaçlarla Şirketimize danışabilirsiniz:

 • Kişisel bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını ve kullanılıyorsa hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek
 • Eksik veya yanlış kaydedilmiş bilgilerin düzeltilmesini talep etme
 • Kişisel verilerin silinmesini talep etmek için
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel bilgilerin iletildiği üçüncü kişileri öğrenmek
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suretiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya taleplerinizi iletmek için lütfen kvk@sisecam.com veya dataprivacy@sisecam.com adresinden Şişecam ile iletişime geçin veya İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A 34947 Tuzla/İSTANBUL'a talebinizi iletin.​